Serena Capizzello - XXXVII Premio Firenze

XXXVII Premio Firenze
XXXVII Premio Firenze
Vai ai contenuti

Serena Capizzello

arti visive
“PREMIO FIRENZE GIOVANI”

SERENA CAPIZZELLO
Allo specchio

______________
Torna ai contenuti